EURITMIA

Подучувањето е највисок облик на уметност

Биографија

ИНТЕРЕС ВО НАСТАВАТА И ИСТРАЖУВАЊЕТО

  • Предучилишно воспитание и образование
  • Образование и професионален развој на наставниците
  • Методика

Неформално образование – спортувањето  и уметноста се потреба на човекот. Тоа е човечка активност, поврзана со сетилата, со емоциите и со интелектот. Ја разубавуваат душата на човекот, но ги развиваат и смелоста, трпението, упорноста, дисциплината, чувството за ритам и мерка.

 

 

 

%d bloggers like this: