BIO

Неформално образование

Спортувањето  и уметноста се потреба на човекот. Тоа е човечка активност, поврзана со сетилата, со емоциите и со интелектот. Ја разубавуваат душата на човекот, но ги развиваат и смелоста, трпението, упорноста, дисциплината, чувството за ритам и мерка.

 

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: