Педагошки идеи

(John Connell)

Исто како што никој не може да ги види боите како што јас ги гледам. Исто како што никој не може да ја слуша и ужива музиката како што јас тоа го правам. Исто како што никој не може да го почувствува она што јас го чувствувам кога некого држам за рака. И како што никој не може да го почувствува светот како што јас го гледам светот околу мене. Исто така и никој не може да ме научи како да учам“.

                русо         Жан Жак Русо (Jean Jacques Rousseau) (1712-1778)

 „Јас верувам дека некоја волја го покренува светот и ја оживува природата. Таа е мојата прва догма и мој прв член на верувањето“. („Емил или за воспитанието“)

 

РудолфРудолф Штајнер (Rudolf Steiner) 1861-1925

Следејки го Гете, тој тврди дека – космосот произведува одредена „сила“ кои некои ја нарекуваат „Бог“. Силата е и светла и темна, и позитивна и негативна, и добра и зла „сé е едно“.  Тој во делата на Гете го пронаоѓа мостот кој би можел да ги спои природните и духовните науки

 

LockeEducation1693

Ние се раѓаме со способности и моќ кои можат сè, дури со нив можеме да  отидеме и подалеку од тоа што можеме да замислиме; ништо друго освен употребата на овие сили не може да не однесе до совршенството.“

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: