Отворено образование

Со поимот отворено образование (Open Education) се означува еден педагошки правец кој се залага за корените промени во филозофијата на образованието, за нов дух на слободата во предучилишните установи и училишта, за отвореност кон промените, како и за редефинирање на целите и методите на воспитанието и образованието. Овој правец смета дека сите деца се природно мотивирани за учење, како и тоа дека се способни да го регулираат своето учење.
Отвореноста подразбира:
– простор (училници без ѕидови), EDUCATION_universe
– време (нема распоред за активности и часови),
– програма (нема подрачја и нема предмети)
– однос на воспитувач/учител и дете (изразување на желбите и чувствата)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.