• 95% од децата на возраст од 4 години задолжително да се вклучат во раното детско воспитание и образование;
  • помалку од 15% од 15-годишниците треба да се под-стандардите во читање, математика и наука;
  • стапката на рано напуштање на образованието на возраст од 18-24 години треба да биде помало од 10%;
  • најмалку 40% од луѓето на возраст од 30-34 г., треба да имаат завршено некаква форма на високо образование;
  • најмалку 15% од возрасните треба да учествуваат во доживотното учење;
  • најмалку 20% од дипломираните студенти во високото образование и 6% од 18-34 годишна возраст, со почетна стручна обука треба да имаат поминато некое време проучувајќи или обука во странство.
  • еу