Педагогија за 21 век

Европски политикиДваесетиот век не беше „век на детето“, ниту пак „век на педагогијата“ (Поткоњак, 2003, според Suzić, N. 2005). Иако најавуван како ново време, ново доба, период на мир и прогрес, минатиот век не беше ништо од тоа. Првата и Втората светска војна, холокаустот на Евреите, војните на Балканот, во паранешниот СССР, блискиот Исток, и многу други региони, беа најгнасните војни во историјата на човештвото. Двасетиот век замина без ниту една општоприфатена, доминантна и оригинална педагошка концепција и движење ниту во педагогијата, односно во науката за воспитанието, ниту во воспитната пракса – според кој векот ќе беше обележан. Оваа теза се потврдува што и се повеќе земји и региони останаа без официјална педагогија.

Pijaze.PNG

Доналд Хирш (Hirsh, 1996) зборува за одвоеноста на системот на образование на наставникот од образованието за животот. Одвоеноста на образованието за професијата се појави, и заради неприлагодливоста на образованието и наставниот кадар да ги следат современите текови на науката и техниката, да ги следат промените и да го менуваат својот концепт на работа. Училиштето останува традиционално, и станува декадентно како средновековната црква, самата на себе доволно и светот за себе. Образованието на наставникот и праксата треба да станат приоритетни. Теоријата и општото образование имаат смисла само ако и служат на професијата. Наставата не може без праксата, но тоа не може да се сведе на пракса во конфронтација со теоријата. Ништо не е попрактично од добрата теорија.

Денес сè повеќе се слуша мислењето дека новите генерации, „новите деца“ не можеме да ги разбираме, дека имаат сосема поинаков ритам на живот. Проблемот не е во децата, туку во образовниот систем и семејството. Денес возрасните се уште се наоѓаат во претходната состојба, на ниво од кога тие биле ученици и студенти, а децата живеат во поинаков свет. Тоа е така затоа што се наоѓаме на преминот од егоистичното, индивидуалистичко ниво меѓу нас, кон алтруистично, интегрално, глобално ниво, каде што сите треба да бидат поврзани помеѓу себе (Laitman, 2012)..

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.