ШТО Е СОВРЕМЕНА УЧИЛНИЦА?

Во 2004 година воспоставен е нов стандард за тоа што ја чини современата училница квалитетна. Овој нов концепт се однесува од предучилишна занимална па до училница во средно образование.Квалитетот се огледа во високите психометриски карактеристики.

 1. Емоционална поддршка
 • позитивна клима
 • негативна клима
 • сензитивноста на наставникот
 • да се земат во предвид потребите на учениците

     2. Организација на училницата

 • однесувањето на учениците
 • продуктивноста
 • насоките за методите на учење

      3. Насоките кои ги дава наставникот на учениците

 • концепт на квалитет
 • рефлексија
 • говорот и јазикот
 • Class measure

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.