Концепт на средно техничко образование во Турција. Средно училиште за техничари во автомобилската индустрија. Подржано и развиено со компании од Турција и Јапонија: Dogus Holding; Toyota…