Анализа на студентите за тоа какви се детските игралишта на отворено.

Анализирани се игралишта во Штип, Кавадарци и Куманово.
Заклучокот е дека детските игралишта:
– не се безбедни, дури се и опасни по здравјето на децата;
– не се хигиенски;
– немаат соодветни подлоги;
– не се одржуваат;
– не се согласно соодветната возраст на децата;
– нема осветлување;
– нема еколошки материјали;
– игралиштата се изложени на потенцијални опасности од непосредната околина;
– не се обезбедени од изложување на сонце, дожд…
– нема сигурносно обезбедување;
– нема информациони табли во случај на несреќа;
– недоволен број реквизити за децата;
– не се планирани и градени по стандардите за рана детска возраст.

КАКВИ ТРЕБА ДА БИДАТ?