МИСЛИ ЗА ВОСПИТАНИЕТО (1)

Јас сметам дека секој човек е должен да прави секогаш добро на својата земја, инаку не знам во што би била разликата помеѓу човекот и животните“ (Џон Лок)

LockeEducation1693Главното педагошко дело на Џон Лок е „Мисли за воспитанието“ создадено во периодот од 1683-1689 г. Тоа е единственото класично дело за воспитанието во англиската педагогија. Под поимот „воспитаниеЏон Лок подразбира збир од сите надворешни влијанија. Но, секое дете има и особини кои не можат да се променат од основата на раѓањето: „Ние се раѓаме со способности и моќ кои можат сè, дури со нив можеме да отидеме и подалеку од тоа што можеме да замислиме; ништо друго освен употребата на овие сили не може да не однесе до совршенството.“  Затоа, тој ги посочува вредностите на селанецот, вештината на музичарот и учителот, и вели: „Како што телото правилно го вежбаме, така исто е и со духот; со вежбање ќе го постигнеме она што треба да биде; секое совршенство за кое сметаме дека е природна дарба, ако сериозно ја испитаме, е плод на многу  вежбање, постигнато со повторување на истите работи.

Јас не порекнувам дека природниот дар е почеток на совршенството, но тој без вежбање не може да не однесе далеку; напротив, само заедно може да ги однесе духовните и телесните сили до совршенство, и затоа недостатоците и слабостите на човечкиот разум и останати способности доаѓаат од погрешната употреба на духовната моќ“.

Nec literas didicit nec nature” „Ниту знае да чита ниту да плива“. Оваа изрека ја зеле Римјаните од старите Грци и служела како знак за не добро мислење за човекот.

Навиката не е ситница“.

Maxima debetur puero reventia” „На децата им должиме најголемо внимание“

Omnia vincit amor” „Љубовта ќе победи сè“

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.