ПАТОТ НА ДЕЦАТА (МАРЕК ЃЕВЕЦКИ)

Цел на „политички исправната“ педагогија е „воспитување“ на безумни граѓани со кои може лесно да се управува и на кои може лесно да се заработува.

Компетентен воспитувач е оној кој умее да го спаси ученикот од самиот себе, од неговата игноранција, наивност и слабост.

Теоретска основа на идеолошката антипедагогија е прифаќањето на наивната и стеснета визија за човекот. Наивноста на „политички исправната“ антропологија наоѓа прифатливост на – покрај очигледниот факт – претпоставката дека ученикот е загрозен само од надвор, значи самиот тој е добар и слободен од било какви внатрешни конфликти. За возврат пак, „политички исправната“ концепција на човекот се состои во тоа кај ученикот да се забележуваат само неговото тело и инстиктите, емоциите и субјективните убедувања. Меѓутоа, ученикот нема само тело, емоции и субјективни убедувања, има исто така морално и духовно чувство, умее да постапува одговорно и слободно и има одредени вредности, идеали и аспирации.

Тие основни големини на човештвото се третираат како табу-теми од страна на идеолозите на „политичката исправност“ во воспитувањето.

Педагогот кој не се раководи според ниедна идеологија, но го набљудува својот ученик, многу лесно ќе забележи дека човекот, особено во периодот на развој, е нешто големо, но истовремено и нешто ранливо.

(Патот на децата, Марек Ѓевецки)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.