ФИБОНАЧИ ЛЕОНАРДО „МАТЕМАТИКАТА Е ИНСПИРАЦИЈА“

ЗЛАТЕН ПРЕСЕК – БРОЈОТ КОЈ СО ВЕКОВИ ГИ ИНСПИРИРА МАТЕМАТИЧАРИТЕ, НАУЧНИЦИТЕ И УМЕТНИЦИТЕ

Златниот пресек е сериозно проучуван со векови се со цел да се дојде до одговорот за мистичниот карактер на овој број. Дали  научниците со математичка формула можат да опишат нешто што на божествен начин се појавува во природата или тоа е само формула?

Дали е ова универзалната математичка формула за убавината за која со векови се трага?

1+1=2   1+2=3    2+3=5   3+5=8 …….