„Исто како што никој не може да ги види боите како што јас ги гледам.

Исто како што никој не може да ја слуша и ужива музиката како што јас тоа го правам. Исто како што никој не може да го почувствува она што јас го чувствувам кога некого држам за рака.

И како што никој не може да го почувствува светот како што јас го гледам светот околу мене.

Исто така и никој не може да ме научи како да учам“. (John Connell)

6550147-M