( Прашалник наменет за родителите чии деца се на возраст од 2 до 6 години)

childwatchingtvПред Вас се наоѓа прашалник, дизајниран за потребите на магистерскиот труд „Децата и медиумите“ на Факултетот за образовни науки во Штип чија реализација е во тек. Целта на прашалникот е добивање на информации, мислења и ставови за користењето на медиумите од страна на Вашите деца.
Собраните информации ќе бидат анонимни, и податоците ќе се користат единствено за целите на ова истражување.

Ви благодариме на соработката.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceLMX7IQhBeaPgIx_3F7gmGW_gZJ7SsxBhVVq5gwm9NsnL9Q/viewform