СОВРЕМЕНАТА КРИЗА НА ВОСПИТУВАЊЕТО ИМА ДЛАБОКИ ПРИЧИНИ, ТИЕ НЕ СЕ НИТУ ВО РОДИТЕЛИТЕ НИТУ ВО НАСТАВНИЦИТЕ

Голем број од родителите и наставниците ги вознемирува тоа што во денешно време се случува со децата и младите. Тешко може да му се чудиме на таквиот немир, зошто речиси од година на година расте бројот на ученици зависни од психотропни супстанци, ученици што не се успешни на училиште, агресивни и насилни, кои се дел од криминални групи, кои паѓаат во депресии, па дури и до убиства во училишта. Доаѓа и до тоа некои ученици физички и психички да ги малтретираат своите наставници, а адолесцентите ги понижуваат своите родители.

Во ликот на современата криза на воспитување се појавува прашањето: Зошто е толку лошо, ако е толку добро? Што е тоа што ја предизвикува оваа криза во воспитувањето? Како е тоа можно во 21 век, кога се треба да биде подобро?

Некои педагози причините ги наоѓаат во постмодернизмот. Еден од нив е Марек Ѓевецки.

PostmodernismПостмодернизмот предизвикува голем број полемики, научни истражувања и анализи.  Во некои области како што е педагогијата постои колективна депресија од постмодернизмот. Како основни карактеристики на постмодернизмот можат да се издвојат:

  • верување дека сè е релативно и субјективно: искуството, моралот и културата;
  • прифаќање на светските процеси за остварување на идејата за глобално село со активна примена на децентрализација и плурализам;
  • верување дека во светот доминираат мас медиуми кои се неоригинални, несериозни и неодговорни, што предизвикува прифаќање на иронија и сатира како пригоден начин на изразување:
  • индивидуалност и стилски плурализам.

Постмодернистичкиот став е намерно отстапување од пристапите кои доминирале во минатото. Поимот постмодернизам произлегува од одбивањето на модерната научна психа што се развила за време на просветителството. Ако модернизмот се поврзува со идентитетот, единството, авторитетот и прецизноста, постмодернизмот се поврзува со разликата, разграничувањето, текстуалноста, скептицизмот.

Постмодернизмот претпоставува дека човекот може нормално да живее, да се развива и функционира одделен од вистината и љубовта, од семејството и врските, вредностите и слободата, чувствителноста и дисциплината и тоа дека секој човек има своја вистина и е добар судија за себе, дека сè може да се толерира, дека секој начин на постапување е добар, тоа што општеството донесува одлуки со демократски гласови е праведно и дека слободата е правење на тоа што во даден момент некој би сакал да го прави.

Со ваквиот вид апсурдни идеолошки принципи постмодернизмот се обидува да ги потчини сите науки за човекот, а особено антропологијата, психологијата, социологијата и педагогијата.

Постмодернизмот во ученикот ги развива неговата алчност, емоционалност и субјективните уверувања. Сите други сфери, а особено моралната, духовната, социјалната и аксиолошката сфера се третирани како нешто наметнато на ученикот однадвор и како пречка за неговата спонтана самореализација.

Денешните образовни системи стануваат антипедагошки и доведуваат до блокирање на развојот на ученикот. Покрај тоа, предизвикуваат општествената средина во која живеат децата и младите да стане антивоспитна. Средината се карактеризира агресивно со промовирани идеолошки пароли како што се: „Правете што сакате“, „Живејте опуштено“, „Бранете ги правата на децата“ (не велејќи им ништо за обврските!), „Воспитувајте без стрес“, „Не им наметнувајте на учениците никакви морални или дисциплински норми“, „Зачувајте го неутралниот поглед на светот“.

Кога се појавуваат драматични последици од ваквиот вид однесување, постмодернизмот ги „решава“ проблемите создадени сами од себе, повикувајќи се на слоганите за демократски права, за толеранција, за малата штета од конкретниот чин или пак на чувствителноста на ситуацијата на сторителот (не на жртвата!).

Постмодерниот метод се спротивставува на градење хиерархија, на рамка, на апстракција и други методолошки гнезда од кои треба да се погледне од висината, од дистанца кон деталите…

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.