Рита Пирсон, Rita Pierson

Кога мојата мајка почина на 92 годишна возраст имаше толку многу нејзини ученици на погребот што ми дојдоа солзи, не, затоа што таа не напушти, туку затоа што остави зад себе врски/релации/контакти кои не можат да се поништат никогаш“.

Една работа за која никогаш не зборуваме во образованието е вредноста и важноста на поврзаноста со луѓето, нашите релации. Целото учење е всушност разбирање на длабочината на релациите“.