„Вистинското разбирање не е настан меѓу двајцата кои зборуваат, слушаат, гледаат. Разбирањето е случка што се збиднува само кога оној што гледа и слепиот; оној што слуша и глувиот; оној што зборува, и немиот – ќе се решат да си ги допрат рацете.
Пријателството, љубовта, човечкото разбирање, секогаш се допир на две раце од кои во секоја го има токму она што го нема во другата, а што и’ е најпотребно.“

Citation