СОВРЕМЕНАТА КРИЗА НА ВОСПИТУВАЊЕТО ИМА ДЛАБОКИ ПРИЧИНИ, ТИЕ НЕ СЕ НИТУ ВО РОДИТЕЛИТЕ НИТУ ВО НАСТАВНИЦИТЕ

Голем број од родителите и наставниците ги вознемирува тоа што во денешно време се случува со децата и младите. Тешко може да му се чудиме на таквиот немир, зошто речиси од година на година расте бројот на ученици зависни од психотропни супстанци, ученици што не се успешни на училиште, агресивни и насилни, кои се дел од криминални групи, кои паѓаат во депресии, па дури и … Продолжи со читање СОВРЕМЕНАТА КРИЗА НА ВОСПИТУВАЊЕТО ИМА ДЛАБОКИ ПРИЧИНИ, ТИЕ НЕ СЕ НИТУ ВО РОДИТЕЛИТЕ НИТУ ВО НАСТАВНИЦИТЕ

ИСТРАЖУВАЊЕ „ДЕЦАТА И МЕДИУМИТЕ“

( Прашалник наменет за родителите чии деца се на возраст од 2 до 6 години) Пред Вас се наоѓа прашалник, дизајниран за потребите на магистерскиот труд „Децата и медиумите“ на Факултетот за образовни науки во Штип чија реализација е во тек. Целта на прашалникот е добивање на информации, мислења и ставови за користењето на медиумите од страна на Вашите деца. Собраните информации ќе бидат анонимни, … Продолжи со читање ИСТРАЖУВАЊЕ „ДЕЦАТА И МЕДИУМИТЕ“

САМОУКОСТА Е ДОКАЗ ЗА БЕСКОНЕЧНОТО ЗНАЕЊЕ ВО ЧОВЕКОТ

Филозофите го нарекле човекот „свет во мало“ (микрокосмос), бидејќи во себе го содржи сето она што постои во светот. Личноста не е дел на универзумот, туку универзумот е дел од личноста, нејзин квалитет (Берѓаев). Најголемите меѓу луѓето секогаш го слушаат само внатрешниот глас. Генијалноста е целокупната човекова природа. Личноста е поврзана со карактерот. Силна личност значи изразит карактер. Карактерот е победа на духовниот принцип на … Продолжи со читање САМОУКОСТА Е ДОКАЗ ЗА БЕСКОНЕЧНОТО ЗНАЕЊЕ ВО ЧОВЕКОТ

УЧИЛИШТЕ БЕЗ ДИСЦИПЛИНА Е КАКО ВОДЕНИЦА БЕЗ ВОДА

Како што воденицата ќе застане ако и се запре водата, така и во училиштето ќе застане сè ако  му се одземе дисциплината.  Одамна е напишано, уште во првите книги по педагогија дека, физичката казна е ропско средство и најнесоодветна метода за слободните луѓе, и тие никогаш не смеат да се применуваат врз децата, учениците.Физичката казна нема никаква сила да ги мотивира или да поттикне во … Продолжи со читање УЧИЛИШТЕ БЕЗ ДИСЦИПЛИНА Е КАКО ВОДЕНИЦА БЕЗ ВОДА

СЕКОЕ ДЕТЕ НЕ МОРА ДА БИДЕ ОДЛИЧЕН УЧЕНИК, АМА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОДЛИЧЕН ЧОВЕК

Јан Амос Коменски наречен „учител на народот“, роден како Janos Szeges на 28 март 1592 г., во Чешка, најверојатно во селото Комни од каде што и доаѓа неговото латинско име Ioannes Amos Comenius, што преведено значи Иван Амос Коменчанин, напишал многу трудови за воспитанието и образованието. Коменски ги објавил и првите сликовници за деца, ги напишал пансофиските принципи за образованието кои му ја носат најголемата … Продолжи со читање СЕКОЕ ДЕТЕ НЕ МОРА ДА БИДЕ ОДЛИЧЕН УЧЕНИК, АМА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОДЛИЧЕН ЧОВЕК

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – да се осознаеме, да се просветлиме и издигнеме на едно одредено културно ниво, значи да се изврши МОРАЛНА РЕВОЛУЦИЈА

  Таков учител, таква личност,  се раѓа еднаш во столетието, но едновремено и се гради во домот на своите родители и во средината во која живее и се развива. Неговиот ум беше преполн со толку мисли и желби, што веруваше дека може да го прероди светот и во него да блеснат слободата и правдината. Неговата визија е сосредоточена во народот и обратно, народот е во … Продолжи со читање ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – да се осознаеме, да се просветлиме и издигнеме на едно одредено културно ниво, значи да се изврши МОРАЛНА РЕВОЛУЦИЈА