ЗОШТО ЗАМИНУВААТ НАЈДОБРИТЕ? – ПИСМО ДО МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИТИЧАР

Зошто сѐ ова ни се случува? Дали општеството се базира и ја почитува слободата и креативноста на поединецот да создава вредности? Општеството е континуитет на повеќе продуктивни генерации кои создаваат и не растураат, кои градат а не грабат, кои мислат за иднината на сите во државата, но пред сѐ на младите. Продуктивноста на повеќе доследни генерации ги создале општествата и државите по кои нашите млади, … Продолжи со читање ЗОШТО ЗАМИНУВААТ НАЈДОБРИТЕ? – ПИСМО ДО МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИТИЧАР