Мисијата на средното стручно образование во Шведска „ДА СОЗДАДЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА СТОПАНСТВОТО НА ОПШТИНАТА“
Посета на средните стручни училишта во Шведска од 14-21 март 2016 година.

Проект iOERc – Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom       http://www.ioerc.mk/

Curt Nicolin Gymnasiet,  – Finspang. Гимназија на СИМЕНС и 12 други компании