Двосменската настава не е во ред. Иако е тоа концепт од едно време кога можеби условите и околностите го налагале, денес сметам дека тој концепт треба да се напушти од неколку причини. Не е природно за едно дете секоја недела да доживува такви промени – прва, па втора смена, тоа повеќе ме потсетува на работа во фабрика, а не на училиште – вели проф. Кирил Барбареев, доктор на педагошки науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.

Повеќе…

Преземено од Деца МК

Преземено од Факултети МК