Францускиот историчар Алексис де Токвил во своето дело „За демократијата во САД“ зачудено ги набљудувал Американците под бремето на широкиот избор кој го имале: „Во САД ги видов најслободните и најобразовани луѓе; сепак ми се чини дека над нив секогаш има некој тежок црн облак, и би рекол, дека секогаш се загрижени, тажни, дури и... Continue Reading →

„Без личности кои творат и создаваат, кои самостојно мислат и судат, не може да се замисли повисок развој на општеството како и развој на личноста....Најважната вештина на еден учител е да ја буди радоста за творење и сознавање“ (Ајнштајн). Најважниот и најстариот принцип во историјата на педагогијата е принципот на активност (на вежбање). Тоа е... Continue Reading →

Во една интересна белешка на Френсис Бејкон од 1605 година, може да се прочита: „Во летото господово 1432 година на едно место се развила жестока дебата за тоа колку заби има коњот. Цели 13 дена „беснеела“ остра расправа без прекин. Сите стари книги, хроники, знаења и познавања биле искористени и при тоа можело да се... Continue Reading →

Имајќи ги предвид принципите на Делор за образование во 21 век - да научиме да учиме, да учиме да живееме и да учиме да живееме заедно - со поголема леснотија ќе ги реализираме заедничките планови и ќе се стремиме кон одржлив развој. Одржливиот развој значи ветување за подобрување на животот на сите луѓе врз основа... Continue Reading →

Училиштен фестивал КРЕФ, подржан од Министерството за просвета на Р.Србија, градот Лесковац, Министерството за култура. Фестивал кој е во мрежата на фестивалот за млади на Европа YCN. Nakon otvaranja (Vesela Vese Bogdanovik, Zoran Ilić ) • Promo film Art i Medije iz Beograda (za sve Krefovce) • Prof. d-r Kiril Barbareev sa Univerziteta “Goce Delčev”,... Continue Reading →

Првото и основно прашање на образованието е: ШТО, односно што треба да се учи, што да учи младата генерација. Прашањето за ефикасноста (КАКО) се поставува многу подоцна. Тоа прашање е поврзано со продорот на индустријализацијата, наглиот пораст на бројот на училишта и ученици, и потребата за клалификувана работна сила способна за работа. Анализата на наставните... Continue Reading →

Прогласен за највлијателен психолог на 20 век. Креатор на т.н. програмирана настава. Професор кој на своите предавања доаѓал заедно со своите гулаби, сакајќи да им покаже на своите студенти дека гулабите можат да прават колуг напред, да ги разликуваат сликите на Моне и Пикасо. Човек кој дури добил награда од 25 000 долари од Американската... Continue Reading →

МРТВ ТРЕБА ДА ОТВОРИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КАНАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Јужна Кореја е интересен пример. Колку и да изгледа некарактеристичен или непарадигматичен за Македонија, сепак тој во себе има елементи од кои ние би требало да научиме многу. Земјите кои имаат силно конфучијанско влијание, имаат изградено култ кон образованието, култ кон семејството и култ кон работата. Вредноста е во личното усовршување кое се смета за... Continue Reading →

Во расправата на темата за улогата на мајчиниот и службениот јазик во образовниот систем, секогаш се заземаат две гледишта: законско и образовно (педагошко). Тоа влегува во правата за образование и културен идентитет. Моделот кој ќе се избере треба да зависи од традицијата на земјата, социјално-економскиот контекст, претходното искуство и транспарентните одлуки. Одборот за образование, наука... Continue Reading →

„Проблемот на најголемиот број луѓе не е толку во нивното незнаење, колку во она што тие мислат дека го знаат, а во суштина не е точно“ (Џош Билингс) Немеза, Немесис или Немесида   е ќерка на божицата на ноќта Никте и божицата на темнината Ереба, таа е божица на одмаздата и казнувањето според заслуга. Таа е... Continue Reading →

Од антиката до денес, во теоријата на војувањето, постои правило за војсководците - треба да се почитуваат квалитетите кои ги има непријателот, иако длабоко го мразите. Многу одамна луѓето разбрале дека вредностите во човекот мора да се почитуваат. Чувството на почит не е однос кон другиот човек како кон целина, туку кон некои негови издвоени... Continue Reading →

Фридрих Ниче вели дека човековиот живот може да се подели на три последователни метаморфози на духот. Првата ја нарекува камила, втората лав, а третата дете. Поентата е дека секое човечко битие мора да го прими наследството на неговото општество. Првата фаза која тој ја нарекува камила е кога човекот го асимилира минатото, кога во себе... Continue Reading →

Професорот Харолд Стивенсон од Универзитетот во Мичиген во делото „Образовна провалија“ прави научна компарација помеѓу американскиот, тајванскиот, јапонскиот и кинескиот образовен систем. Во својата книга покажува универзални карактеристики на успешни образовни системи, а за американскиот систем вели: „учениците не се споредливи, курикулумите не се споредливи, училиштата не се споредливи, тестовите не се споредливи....“ Еден од... Continue Reading →

Секој има свои судови и пресуди за образованието. Во „Зелената книга за образование на ЕУ“ се вели дека „најверојатно наставата како занает застарела“. Метаанализата на Џон Хети посочува дека 85% од наставниците даваат отпор кон промени во својата постојана практика. Заклучокот е дека најголемиот дел од она што го прави наставникот влече корени од традицијата,... Continue Reading →

Постојат многу размислувања дека денешниот образовен процес е премногу крут, не флексибилен, бавен на промени, премногу насочен кон наставникот, оценувањето не соодветно, содржините и потребите на детето многу далеку од современиот живот, курикулумот тежок за најголемиот број ученици... Учениците на иста возраст и во исто време поаѓаат на училиште, во исто време завршуваат, имаат исти... Continue Reading →

Голем број од родителите и наставниците ги вознемирува тоа што во денешно време се случува со децата и младите. Тешко може да му се чудиме на таквиот немир, зошто речиси од година на година расте бројот на ученици зависни од психотропни супстанци, ученици што не се успешни на училиште, агресивни и насилни, кои се дел... Continue Reading →

( Прашалник наменет за родителите чии деца се на возраст од 2 до 6 години) Пред Вас се наоѓа прашалник, дизајниран за потребите на магистерскиот труд „Децата и медиумите“ на Факултетот за образовни науки во Штип чија реализација е во тек. Целта на прашалникот е добивање на информации, мислења и ставови за користењето на медиумите... Continue Reading →

Филозофите го нарекле човекот „свет во мало“ (микрокосмос), бидејќи во себе го содржи сето она што постои во светот. Личноста не е дел на универзумот, туку универзумот е дел од личноста, нејзин квалитет (Берѓаев). Најголемите меѓу луѓето секогаш го слушаат само внатрешниот глас. Генијалноста е целокупната човекова природа. Личноста е поврзана со карактерот. Силна личност... Continue Reading →

УЧИЛИШТЕ БЕЗ ДИСЦИПЛИНА Е КАКО ВОДЕНИЦА БЕЗ ВОДА

Како што воденицата ќе застане ако и се запре водата, така и во училиштето ќе застане сè ако  му се одземе дисциплината.  Одамна е напишано, уште во првите книги по педагогија дека, физичката казна е ропско средство и најнесоодветна метода за слободните луѓе, и тие никогаш не смеат да се применуваат врз децата, учениците.Физичката казна... Continue Reading →

СЕКОЕ ДЕТЕ НЕ МОРА ДА БИДЕ ОДЛИЧЕН УЧЕНИК, АМА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОДЛИЧЕН ЧОВЕК

Јан Амос Коменски наречен „учител на народот“, роден како Janos Szeges на 28 март 1592 г., во Чешка, најверојатно во селото Комни од каде што и доаѓа неговото латинско име Ioannes Amos Comenius, што преведено значи Иван Амос Коменчанин, напишал многу трудови за воспитанието и образованието. Коменски ги објавил и првите сликовници за деца, ги... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: