ШТО ПРАВАТ ГОЛЕМИТЕ УЧИТЕЛИ?

– Големите учители никогаш не забораваат дека работат со луѓе а не со наставни програми. Луѓето го прават квалитетот. – Големите учители воспоставуваат јасни очекувања на почетокот на годината и тие ги следат постојано во текот на годината. – Кога ученикот има погрешно однесување, големите учители имаат една цел: да не се повтори тоа погрешно однесување. – Големите учители имаат високи очекувања од учениците, но … Продолжи со читање ШТО ПРАВАТ ГОЛЕМИТЕ УЧИТЕЛИ?