БИДИ УЧИТЕЛ СО СВОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ

Постои една теза во педагогијата дека компетенциите за 21 век се намалуваат со должината на траење на образованието. Колку подолго трае школувањето помали се компетенциите за 21 век . Тоа покажува дека образованието повеќе ги гуши отколку што ги развива компетенциите за слободен живот. Дали оваа силна теза во суштина ја соочува педагогијата со нејзините предизвици во 21 век? Дали тоа подразбира сериозна реконструкција на … Продолжи со читање БИДИ УЧИТЕЛ СО СВОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ