Педагогија за 21 век

Дваесетиот век не беше „век на детето“, ниту пак „век на педагогијата“ (Поткоњак, 2003, според Suzić, N. 2005). Иако најавуван како ново време, ново доба, период на мир и прогрес, минатиот век не беше ништо од тоа. Првата и Втората светска војна, холокаустот на Евреите, војните на Балканот, во паранешниот СССР, блискиот Исток, и многу други региони, беа најгнасните војни во историјата на човештвото. Двасетиот век … Продолжи со читање Педагогија за 21 век