ЕДУКОНФЕРЕНЦИЈА 2016

Втората едуконференција на наставници и информатичари 2016, во организација на  здружението Пријатели на образованието, се одржа од 1 до 3 април 2016 година и беше наменета за  наставници и студенти – идни наставници, со цел да им помогне во развивањето  и  подобрувањето  на  организациските, комуникативните, методолошките и дидактичките вештини. На Едуконференцијата за наставници и информатичари 2016  се презентираа примери од наставата кои се потврдени како ефективни, … Продолжи со читање ЕДУКОНФЕРЕНЦИЈА 2016