Наставниците се важни

„Наставниците се важни“, извештај од 2005 г., подготвен од ОЕЦД заклучува дека квалитетот на наставникот е еден од најважните фактори кои влијаат врз успехот на ученикот и учењето. Овој извештај тврди дека, во текот на три години, учењето со висококвалитетен наставник, наместо со нискоквалитетен наставник, може да доведе до разлика од 53% проценти во постигањата на ученикот. Зошто некои училишта успеваат а другите не успеваат … Продолжи со читање Наставниците се важни