Образование за 21 век

ТВ ИРИС Штип, Емисија за образованието, 11.4.2016 г. Каков концепт на средно стручно образование ни е потребно? Зошто ни е потребна нова наставничка култура на квалитет? Каква средина за учење ни е потребна која ќе влијае за когнитивниот, физичкиот, социјалниот и емоционалниот развој на учениците? Како некои земји го менуваат класичниот концепт на настава, училница, време… Како големи компании и локални компании инвестираат во средното … Продолжи со читање Образование за 21 век