ВРЕДНОСТА НА НАСТАВНИКОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕРИ ТАА СЕ ЧУВСТВУВА

Денес постојат две спротивставени струи на педагози реформатори, едните го застапуваат образованието како цел, мотивација, интеграција, мрежа, центар за учење. Додека другата струја на педагози реформатори пропагира глобални, полно неутрални тестови на знаење, натпреварувачки дух, конкуренција, ефикасност, казни. Првите сметаат дека преку образованието треба да се развие креативноста, вторите културата на стандардизација и тестови. Конрад Паул Лисман, професор на Филозофскиот факултет во Виена, прогласен за … Продолжи со читање ВРЕДНОСТА НА НАСТАВНИКОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕРИ ТАА СЕ ЧУВСТВУВА