MOFET – Институт за наставници

Институтот MOFET е државeн интердисциплинарен центар за истражување и развој на програмите за образование на наставници и наставата во предучилишно, основно, средно и високо образование. Институтот претставува единствена рамка и во Израел и во светот за поддршка на професионалниот развој на наставниците едукатори. Институтот е основан како Институт за образование на наставници  од страна на Министерството за образование во 1983 година и финансиран од непрофитна … Продолжи со читање MOFET – Институт за наставници

Кратка историја на развојот на образованието насочено кон компетенции

Во последните триесет години различни меѓународни организации (Светска банка, OECD, UNESCO) интензивно го промовираат концептот на образование насочен на развој на компетенции. Реформите во образованието насочено на компетенции (competency based education) произлегуваат од: (1) Индустриската револуција и потребите на индустријата; (2) неолибералната економија и теоријата на човечкиот капитал и (3) бихејвиористичкото движење (Деспотовиħ, 2010)[1]. Економијата и продуктивизмот како сериозен глобален етос почиваат на претпоставката дека … Продолжи со читање Кратка историја на развојот на образованието насочено кон компетенции

Книга за деца

Книга за деца ГЛИСТОН ПАТУВА ВО ЗЕМЈАТА На 21 декември во 11 часот во Кампус 2 на Универзитетот „Гоце Делчев“ беше одржана промоцијата на книгата „Глистон патува во земјата“ на авторот Драган Миловановиќ, преведена од страна на доц. д-р Кирил Барбареев и проф. д-р Блажо Боев. Промоцијата ја отвори деканот на Факултетот за образовни науки проф. д-р Никола Смилков, кој изрази голема чест и задоволство … Продолжи со читање Книга за деца

ШТО Е СОВРЕМЕНА УЧИЛНИЦА?

Во 2004 година воспоставен е нов стандард за тоа што ја чини современата училница квалитетна. Овој нов концепт се однесува од предучилишна занимална па до училница во средно образование.Квалитетот се огледа во високите психометриски карактеристики. Емоционална поддршка позитивна клима негативна клима сензитивноста на наставникот да се земат во предвид потребите на учениците      2. Организација на училницата однесувањето на учениците продуктивноста насоките за методите на … Продолжи со читање ШТО Е СОВРЕМЕНА УЧИЛНИЦА?