80/20

ВОЛШЕБНИОТ РАЗМЕР ВО ВОСПИТУВАЊЕТО Што може да направи родителот и учителот за да го постават темелот за позитивен однос проткаен со љубов? Можат да се обидат да го одржат волшебниот размер во воспитувањето. Тој волшебен размер е правилото 80:20. Едноставно речено, зборовите и однесувањето на родителот и учителот би требало во 80 на сто од времето да му годат на детето. Односно, осум од десет … Продолжи со читање 80/20