ЗАСПАНАТА ДОЛИНА НА СМРТТА

Ken Robinson „Во близината на местото каде живеам се наоѓа Долината на смртта. Тоа е најтоплото, најсувото место во Америка, таму ништо не расте. Ништо не расте бидејќи нема дожд. Оттука и името Долина на смртта. Во зимата 2004 г., почна да врне дожд 18см дожд во краток временски период. А, во пролетта 2005 г., се случи еден феномен. Целото тло во Долината на смртта … Продолжи со читање ЗАСПАНАТА ДОЛИНА НА СМРТТА